PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1560), z dniem 1 września 2019 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu zmieniła nazwę na: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Uczelnia jest publiczną uczelnią zawodową utworzoną 1 czerwca 2001 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu (Dz. U. Nr 37, poz. 429).

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), przepisów wykonawczych do tej ustawy, statutu i aktów prawnych wydanych na jego podstawie oraz odrębnych przepisów w zakresie dotyczącym szkół wyższych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Uczelnia posiada osobowość prawną.

Metadane

Data publikacji : 15.10.2018
Data modyfikacji : 03.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wnęk
Osoba udostępniająca informację:
Renata Kozdra-Laba - Redaktor Biuletynu
Osoba modyfikująca informację:
Renata Kozdra-Laba - Redaktor Biuletynu

Opcje strony

do góry