PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Zp12/2021 „Zakup wraz z niezbędnym montażem systemu audiowizualnego do auli w budynku Uczelni przy ul. Wyszyńskiego 10''

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA 

im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu

prowadzonym w trybie podstawowym wariant 2 z fakultatywnymi negocjacjami na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamówien publicznych  na:

   

„Zakup wraz z niezbędnym montażem systemu audiowizualnego do auli
w budynku Uczelni przy ul. Wyszyńskiego 10''

realizowanym przy udziale środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

Sprawa Zp12/2021

 

13.10.2021r. Dodano nowy załącznik - Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinalizowanie zamowienia.

 

13.10.2021r. Dodano nowy załącznik - Informacja z otwarcia ofert.

 

19.10.2021r. Dodano nowy załącznik - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 Termin składania ofert upływa 13 październik 2021r.  godz. 10:00

 

Oferty w postepowaniu należy złożyć poprzez platforme miniPortal zgodnie z Instrukcją użytkownika miniPortalu.

 

Postepowanie dostepne jest pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f33e6f85-87cf-47cd-80a6-3bc5133ec5d6

 

Metadane

Data publikacji : 05.10.2021
Data modyfikacji : 19.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bordun
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Bordun

Opcje strony

do góry