PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Zp1/2022 „Dostawa sprzetu medycznego na potrzeby MCSM w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu''

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA 

im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

adres do korespondencji: 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 50

tel. (0-15) 822 90 15

zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu

prowadzonym w trybie podstawowym wariant 2 z fakultatywnymi negocjacjami na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamówien publicznych  na:

   

„Dostawa sprzetu medycznego na potrzeby MCSM w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu''

realizowanym przy udziale środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Sprawa Zp1/2022

 

30.03.2022r. Dodano nowy załącznik - Pytania i odpowiedzi 30.03.2022r. 

 

04.04.2022r. Dodano nowy załącznik - Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinalizowanie zamówienia. 

 

04.04.2022r. Dodano nowy załącznik - Informacja z otwarcia ofert. 

 

14.04.2022r. Dodano nowy załącznik - Informacja z otwarcia ofert ostatecznych. 

 

20.04.2022r. Dodano nowy załącznik - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

 Termin składania ofert upływa 4 kwietnia 2022r.  godz. 11:00

 

Oferty w postepowaniu należy złożyć poprzez platforme miniPortal zgodnie z Instrukcją użytkownika miniPortalu.

 

Postepowanie dostepne jest pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8453fe26-34f7-4d29-aae0-c6c0d81809bc

 

Metadane

Data publikacji : 25.03.2022
Data modyfikacji : 20.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bordun
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Bordun

Opcje strony

do góry