PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

R24/2022 „Usługa ochrony/dozoru budynków i mienia Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu w roku 2023''

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

adres do korespondencji: 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 50

tel. (0-15) 822 90 15

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.:

 

„Usługa ochrony/dozoru budynków i mienia Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu w roku 2023''

Znak sprawy R24/2022

 

07.12.2022r. INFORMACJA DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający omyłkowo wpisał w ilości godzin dozoru dla budynku przy ul. Wyszyńskiego 10. Prawidłowa ilośc godzin dozoru to 2935.

W związku z powyższym Zamawiający umieszcza na stronie prowadzonego postępowania, nowy formularz ofertowy, nowy harmonogram godzin oraz nowy projekt umowy.

 

07.12.2022r. Dodano nowe załączniki: 

 - NOWY Zał_1A Harmonogram godzin R24_2022 z dnia 07.12.2022r.

- NOWY Zał_2 Projekt umowy R24_2022 z dnia 07.12.2022r.

- NOWY Zał_3 Formularz ofertowy R24_2022 z dnia 07.12.2022r.

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu do dnia 07.12.2022r. proszeni sa o złożenie nowych ofert z uwzględnieniem nowych załączników. Dotychczas złożone oferty zostaną zwrócone bezzwłocznie bez otwierania. 

Dodatkowo Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.12.2022r. do godz. 12:00

 

Termin składania ofert upływa w dniu 8 grudnia 2022r., o godz. 12:00

Aktualny termin składania ofert upływa w dniu 15 grudnia 2022r., o godz. 12:00

 

15.12.2022r. Dodano nowy załącznik - Informacja z otwarcia ofert. 

 

19.12.2022r. Dodano nowy załącznik - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Pytania i wnioski odnośnie przedmiotowege zamówienia prosimy kierować na adres e-mail:

zamowieniapubliczne@puz.tarnobrzeg.pl

Metadane

Data publikacji : 30.11.2022
Data modyfikacji : 19.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bordun
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Bordun

Opcje strony

do góry