PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Zp1/2023 „Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego nad zadaniem dotyczącym budowy budynku dydaktycznego Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu''.

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA 

im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

adres do korespondencji: 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 50

tel. (0-15) 822 90 15

 

zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu

prowadzonym w trybie podstawowym wariant 2 z fakultatywnymi negocjacjami

na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamówien publicznych  na:

   

„Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego nad zadaniem dotyczącym budowy budynku dydaktycznego Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu''.

współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

Sprawa Zp1/2023

 

 Termin składania ofert upływa 18 września 2023r.  godz. 11:00

 

Wykonawca chcący złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przeprowadzenia obowiązkowej wizji lokalnej.


Zamawiający ustala termin wizji lokalnej w dniach 11-13.09.2023r. w godzinach 9:00 – 14:00.

W celu umówienia wizji lokalnej Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z Głównym specjalistą ds. zamówień publicznych tel.: 15 822-90-15 wew. 234.

 

Oferty w postepowaniu należy złożyć poprzez platforme eZamówienia zgodnie z Instrukcją użytkownika eZamówienia.

 

Postepowanie dostepne jest pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-30ac81c0-4e17-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Metadane

Data publikacji : 08.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Bordun
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bordun

Opcje strony

do góry